Het is al lang een vaststaand feit dat een lezer wordt afgeleid door de leesbare inhoud van een pagina wanneer hij naar de lay-out kijkt. Het punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het een min of meer normale verdeling van letters heeft, in tegenstelling tot het gebruik van 'Content hier, content hier', waardoor het lijkt op leesbaar Engels. Veel desktop publishing-pakketten en webpagina-editors gebruiken nu Lorem Ipsum als hun standaard modeltekst, en een zoekopdracht naar 'lorem ipsum' zal veel websites aan het licht brengen die nog in de kinderschoenen staan. In de loop der jaren zijn er verschillende versies ontwikkeld, soms per ongeluk, soms met opzet (ingevoegde humor en dergelijke).